Modrý sprej - pro čištění a desinfekci (200 ml)

Kód: 240260-0200
550 Kč / ks 2,75 Kč / 1 ml
Do 1 - 2 týdnů u Vás
Možnosti doručení

Pro aplikaci na poraněnou kůži a srst. Podporuje rychlejší regeneraci, vytváří aktivní ochranný film. Pro snazší aplikaci barví do modra - modrá barva vizualizuje/identifikuje již ošetřená místa.

Detailní informace

Dárek zdarma
Dárek zdarma
od 1.500,-
Doprava zdarma
Doprava zdarma
od 2.500,- (platí pro všechny dopravce)
Čistě přírodní produkty
Čistě přírodní produkty
100% přírodní ingredience

Detailní popis produktu

Modrý sprej pro aplikaci na kůži a srst - podpora rychlejší regenerace poraněných míst (200 ml)

Náš REAVET modrý sprej je vhodný pro aplikaci na kůži a srst a používá se k péči a ochraně namáhané či poraněné kůže zvířat. Dexpanthenol a přírodní oreganový olej účinně pečují o kůži a kopytní rohovinu a podporují tvorbu nových kožních buněk. Díky praktické lahvičce s rozprašovačem lze náš modrý sprej aplikovat cíleně a rovnoměrně. Jemná, ale silná rozprašovací mlha důkladně smáčí povrchy bez plýtvání produktem. 

  • S dexpanthenolem a oreganovým olejem.
  • Modrá barva pro identifikaci stříkaných oblastí.
  • Podporuje regeneraci a pružnost pokožky.
  • Vytváří aktivní ochranný film.

Naše  produkty REAVET jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s odborníky na zdraví zvířat, odborníky na výživu a biology, aby podpořily zdravý vývoj zvířat.

S REAVET Vám rádi poradíme, pokud máte nějaké dotazy k našim produktům. Těšíme se, že vám budeme moci pomoci pro blaho vašeho zvířecího miláčka.

 

Použití

Před použitím sprej protřepejte. Očistěte postižená místa pokožky a nastříkejte 2-3x denně ze vzdálenosti 20-30 centimetrů.

 
Složení
Propan-2-ol, dexpanthenol, přírodní oreganový olej (karvakrol).
 
Trvanlivost + skladování 
Skladujte v chladu, suchu a chraňte před světlem. Vyhněte se očnímu kontaktu. Nevhodné ke konzumaci. Pouze pro vnější použití. Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
 
Objem
200 ml
 
 
 
Bezpečnostní informace o produktu
H222 Extrémně hořlavý aerosol. 
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání může prasknout. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H336 Může způsobit ospalost a závratě. 
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
ZUH208 Obsahuje karvakrol. Může způsobit alergické reakce. Během a po použití je možná tvorba výbušných směsí se vzduchem.
 
Bezpečnostní pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekuřte. 
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení. 
P251 Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití. Nevdechujte mlhu/páru/aerosol. 
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 
Pokyny pro první pomoc:
 P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. 
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P405 Uchovávejte uzamčené. 
P410+P412 Chraňte před přímým slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50°C / 122°F. 
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy.
 

Likvidace:
Zlikvidujte obsah/nádobu pro likvidaci problémového odpadu.

Doplňkové parametry

Kategorie: Kůň
Hmotnost: 0.25 kg
Objem: 200ml
5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
Z Avatar autora | 24.9.2023
Určitě patří do každé koňské lékárničky pro rychlé a snadné ošetření poraněné kůže.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

REAVET po vzoru přírody nabízí jednu z největších řad přírodních produktů pro domácí mazlíčky.

Po vzoru přírody - motivem k našemu přehodnocení byl rozvoj vzrůstajícího počtu nemocí souvisejících se stravou a alergií u našich mazlíčků. Zjistili jsme, že umělé přísady, příchutě a barviva v krmivech přispívají k většině každodenních onemocnění. Proto se obracíme zpět k síle přírody! Ať už jde o ochranu proti parazitům bez chemických přísad, doplňky krmiva vyrobené z čistě přírodních surovin nebo 100% přírodní krmivo, příroda má naši plnou a maximální důvěru!