Účinky CBD na frekvenci epileptických záchvatů u psů

Idiopatická epilepsie se vyskytuje bez známé příčiny a postihuje až 5,7 % populace psů v zájmovém chovu na celém světě. Epilepsie je tak nejčastějším neurologickým onemocněním psů.

Stephanie McGrathová, neuroložka z Veterinární fakultní nemocnice Jamese L. Vosse na Coloradské státní univerzitě, vedla studii s 16 domácími psy. Účelem studie bylo zhodnocení krátkodobých účinků CBD na frekvenci epileptických záchvatů u psů. 

Psi zařazení do klinické studie byli náhodně rozdělení do dvou skupin. Devět psů bylo po dobu 12 týdnů léčených CBD, zatímco sedm psů v kontrolní skupině dostávalo placebo. Všichni psi současně zůstali na standardních antikonvulzivních lécích, včetně fenobarbitalu a bromidu draselného. Majitelé psů ani zdravotnický personál nevěděli, zda zvíře dostalo CBD nebo jen placebo, dokud nebyla studie dokončena.

Na základě svého výzkumu McGrathová zjistila, že u 89 % psů, kteří v klinické studii dostávali CBD, došlo ke snížení frekvence záchvatů. Dále McGrathová zjistila významnou souvislost mezi stupněm snížení záchvatů a množstvím koncentrace CBD v krvi psa. Byla zjištěná korelace mezi tím, jak vysoké byly hladiny CBD u těchto psů s tím, jak výrazné bylo snížení počtu záchvatů. McGrathová popsala probíhající výzkum jako velmi důležitý, protože v budoucnu se možná můžeme začít dívat na CBD jako na alternativu k existujícím antikonvulzivním lékům pro léčbu epilepsie.

Výzkum probíhal v letech 2016 až 2017 a výsledky byly zveřejněné v časopise Journal of the American Veterinary Medical Association.